Oblíbené nemovitosti 0
*Povinné údaje
*Povinné údaje
  • Architektura a design
  • Developerské projekty

Zadáním projektu byl návrh bytového domu umístěného do proluky po bývalé tiskárně Legiografie v tradičním domovním bloku pražských Vršovic.

Blok se nachází na úpatí kopce pod parkem Grébovka, patřícího již do Vinohrad. Poloha navrženého domu je v rámci bloku směrem do ulice Sámova, a má tedy severo-jižní orientaci, kde severní strana směřuje do ulice a jižní do vnitřního dvora bloku.

Vlastní ulice Sámova, ve které se navržený dům nachází, je tvořena vkusně řešenými nájemnými domy z první poloviny 20. století. V jižní uliční frontě jsou západní domy starší – v historizujícím stylu, východní potom modernistické, s plochými střechami. Navržený dům se nachází mezi nimi. Protější severní fronta je ve svém středu tvořena jedním rozsáhlým BD s uličním rizalitovým ustoupením z uliční čáry, který je tvořen sedmi opakujícími se domovními sekcemi.

Navržené hmotové a organizační řešení je velmi racionální – jedná se o tradiční dostavbu doplněním městské proluky. Navržený dům vychází jak výškově, tak i polohou uliční a dvorní fasády ze sousedních domů, a stává se tak integrální součástí historického bloku.

Rozsah původní proluky byl na dvě parcely, na nichž stály dva uliční objekty. Odtud tedy i analogie v podobě navrženého dvojdomu se dvěma středovými vertikálními komunikacemi a jedním vstupem.

Navržený koncept představuje soudobou co-version místní dobové modernistické meziválečné architektury. Návrh používá i její prvky a principy. Uliční fasáda je fasádou severní, nebyly zde tedy navrženy prvky pro pobyt v exteriéru (balkóny, lodžie), vyjma posledního ustoupeného podlaží. Fasáda je založena na virtuální okenní mřížce, tolik typické pro sousední domy v ulici, ale i tradiční architekturu obecně. Identicky je řešen i parter domu, kde se nad vstupním entrée objevuje větší prvek zelené střechy – „ květník“. Tento prvek jednak zvýrazňuje hlavní vstup do dvojdomu a zároveň vymezuje část parteru určenou pro obchodní prostory. Dvorní fasáda používá stejné prvky a motivy s tím, že před plochu fasády jsou předsazeny jednoduché subtilní balkony. Její derivací je pak fasáda dvorní vestavby. Tato navíc díky materiálovému řešení a průběžným terasám působí lehce a spíše jako zahradní architektura.

Zvláštní pozornost návrh věnuje materializaci uliční fasády. I zde se jedná o odkaz, a to na keramické obklady činžovních domů meziválečné éry. Spárořez kachlíků je zvolen diagonálně, barevná skladba zvýrazňuje horizontální linku a potlačuje vertikální směr. Kachlíky jsou ve dvou odstínech a dvou površích (mat a lesk).

Dvorní fasáda je standardně omítaná (kontaktní zateplovací systém), stejně jako ostatní dvorní fasády vnitrobloku. Přidanou hodnotou dvorní fasády je její oživení balkony a kastlíky rolet. Kovové balkony vycházejí z rozměrů oken a kopírují i jejich horizontální rozmístění po fasádě. Prvky roletových kastlíků a také fasáda ustupujícího posledního podlaží stejně jako květníková římsa nad hlavním vstupem jsou materiálově pojednány v předzvětralém titanzinkovém plechu s nepravidelným falcováním. Dvorní vestavba má předsazenou dřevěnou fasádu (provětrávané laťování), a stává se tak materiálově (přirozeně stárnoucí dřevo) integrální součástí zahrady.

Inspirací nejen pro společné prostory domu, ale i pro vlastní byty jsou klasické pražské činžovní domy z přelomu století známé především z Vinohrad, ale i Smíchova a Starého Města. Naším cílem bylo přidat tomuto nadčasovému vzoru současné parametry a kvality moderního bydlení v 21. století. Jako architekti jsme kladli na interiér společných prostor coby nedílné vizitky domu značný důraz.

Společný vstupní vestibul je navržen tak, aby svojí dimenzí a kvalitou interiéru nastavil celkový velkorysý ráz a pocit z vnímání dalších vnitřních prostor domu. Jsou v něm umístěny schránky na poštu pro jednotlivé nájemníky, vstupy do parkingu, vstup do přímé samostatné chodby do dvorní vestavby a vstupy do obou samostatných částí dvojdomu.

V každém podlaží je z hlavní podesty vždy vstup pouze do dvou bytových jednotek s dveřmi proti sobě. Interiér a povrchy byly navrženy tak, aby ladily se vstupní halou a byly jejím logickým pokračováním.

Všechny byty v dvojdomě mají podobnou dispozici. Liší se jednak křivkou na dvorní či uliční straně a vzájemně zrcadlovou polohou bytů na jednom podlaží. K bytům v prvním podlaží navíc náleží vlastní venkovní předprostor směrem do dvora a byty v ustoupeném podlaží mají po obou stranách terasy – tyto byty lze navíc snadno sloučit.

Dispozice bytu je vždy tvořena vstupní halou s dostatkem místa pro úložné prostory a sezení. Z této centrální prostory je poté vstup do všech ostatních místností – po dvou obytných na každou z fasád. Ložnice, tedy severní pokoje směrem do ulice, a kuchyně s jídelnami a obytnými místnostmi do dvora – tedy na jih. Každý byt, pokud nemá výstup na terasu, má vlastní balkón na jižní fasádě.

Z haly jsou dále přístupné komfortní koupelny, samostatné WC a prostorné šatny umístěné naproti vstupu s možností zabudování pračky, sušičky a klimatizace. Potenciálně nepříznivému pocitu z velkého počtu dveří v hale jsme zamezili použitím kabinetních dveří se skrytými zárubněmi do těchto technických místností.

Charakter dispozice umožňuje rozdělit multifunkční obytné plochy s kuchyní na dvě samostatné místnosti dle potřeby budoucího majitele bytu.

Všechny byty stejně jako společné prostory domu mají od našeho ateliéru navržen vnitřní interiér, a tím pádem z něj vycházejí i jednotlivé vestavěné prvky jakožto i povrchy a výplně otvorů. Dům i byty by tak měly mít souladnou atmosféru obdobně jako u klasických historických činžovních domů.

V rámci tohoto projektu, na němž práce trvaly bezmála pět let, jsme navrhli bydlení, které by mělo bez kompromisu splňovat atributy moderního životního stylu se všemi technickými a jinými vymoženostmi zvyšujícími kvalitu života. Nechtěli jsme však rezignovat na prověřené a fungující hodnoty a principy. A to nejen při tvorbě dispozic, ale ani v celkové logice domu, designu a snaze po nadčasovém řešení.

 

Znamení 4 architekti

Články a aktuality